0,00 DKK
0 vare(r)0,00 DKK
Vilkår

Salgs- og leveringsbetingelser for forbrugere

Generelle betingelser:
Inden der indgås aftale om køb af en vare med dig gøres du i henhold til
forbrugeraftalelovens regler herom opmærksom på følgende forhold:

1. Varens vigtigste egenskaber, som er beskrevet i din ordreoversigt umiddelbart før du betaler for varen.

2. Den samlede pris for varen oplyses ligeledes ved at trykke på fanebladet for den pågældende vare på www.TKTrading.dk (se tillige i nærværende betingelsers punkt; ’priser’).

3. I henhold til forbrugeraftaleloven kan du fortryde dit køb inden 14 dage fra modtagelsen af din vare.
    Betingelser, tidsfrist og procedurer for at gøre fortrydelsesretten gældende fremgår nedenfor af punktet; ’fortrydelses- og returret’.
    Ved fortrydelse af købet kan du anvende den standardfortrydelsesformular, der er angivet i nærværende betingelsers bilag 1.

4. At købelovens mangelregler finder anvendelse ved dit køb.

Hvem handler du med?
Når du bestiller varer på www.TKTrading.dk, handler du med:
TK-Trading v. Thomas Kjær
Park Allé 14,
6600 Vejen
Tlf. 60101560

Priser
Alle priser på www.TKTrading.dk er angivet i danske kroner, og er inklusiv 25 % moms.

Bestilling:
Når du afgiver en ordre i webshoppen, vil du se en bestillingsbekræftelse på skærmen med dit ordrenummer, navn og adresse, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer.
Vi anbefaler, at du udskriver og gemmer denne, da den kan være relevant i forbindelse med ombytning, fortrydelse eller reklamation.
Så snart vi har registreret din ordre,
genereres en endelig bestillingsbekræftelse, som sendes til din mail.
Denne bedes du ligeledes gemme.

Betaling
TK-Trading tilbyder følgende betalingsmetoder:
- Kontooverførsel
- MobilePay
- Dankort, VISA/Dankort eller EURO/Mastercard

Sikkerhed
Dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail,
behandles fortroligt og videregives ikke til tredjepart.
Undtaget er oplysninger som videregives til GLS, Post Nord eller Fragtmand,
i forbindelse med forsendelse af dine varer.

Levering
Leveringstid:
Leveringstiden er 2-3 dage, hvis varen er på lager.
Hvis varen ikke er på lager er leveringstiden op til 21 dage.
Det fremgår af beskrivelsen for den enkelte vare, hvorvidt denne er på lager.

Forsendelsesmetode:
Du kan ved gennemførelsen af din ordre vælge,
hvilken af følgende forsendelsesmetoder du ønsker at benytte:

- Forsendelse ved GLS PakkeShop
- Forsendelse ved Post Danmark
- Forsendelse med Fragtmand etc.

Forsendelse kan alene ske indenfor Danmarks grænser.
Forsendelse udenfor danmarks grænser efter aftale eller ses under fanen Bestil

Ansvaret for varen:
TK-Trading har ansvaret for varen frem til det tidspunkt, hvor den er leveret.
Det vil sige det tidspunkt, hvor du har fået varen udleveret.
Ved udleveringen overgår ansvaret for varen til dig som køber.

Vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledning til varen,
følger disse med leverancen fra TK-Trading.
Ønsker du yderligere oplysninger og rådgivning fra TK-Trading, er denne af vejledende art.

Fortrydelses- og returret ved almindelige forbrugerkøb:
Ifølge Forbrugeraftaleloven har du ret til at fortryde og returnere dit køb senest 14 dage efter,
du har modtaget varen.
Fristen på 14 dage løber fra dén dag, hvor du får varen i din fysiske besiddelse;
hvis du eksempelvis afgiver din bestilling mandag d. 1. og modtager varen onsdag d. 3.,
så har du frist til og med onsdag d. 17 til at fortryde købet.

Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal dette ske inden udløbet af fortrydelsesfristen på 14 dage.
Du kan evt. benytte standardfortrydelsesformularen nævnt i nærværende betingelsers bilag 1 (som fremgår nederst på denne side).
Du mister fortrydelsesretten, hvis denne ikke udnyttes inden fristens udløb.

Du gøres tillige opmærksom på, at du hæfter for en eventuel forringelse af varens værdi,
som skyldes anden håndtering af varen,
end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Returnering af varen skal ske senest 14 dage efter den dato,
hvor du har afgivet meddelelse til TK-Trading om,
at du gør brug af fortrydelsesretten – fristen beregnes på samme måde som angivet ovenfor.

Du skal selv betale for at sende varen retur.
Det er tillige dig, der bærer risikoen for varens hændelige beskadigelse eller forringelse under tilbagetransporten.
Hvis varen opfylder kravene om fortrydelses- og returret, bliver dine penge tilbageført til din konto senest 14 dage fra datoen, hvor du har meddelt, at du har fortrudt dit køb.

TK-Trading forbeholder sig dog retten til at tilbageholde købesummen for varen, indtil varen er modtaget retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt, der er tidligst.
Det beløb, du får refunderet, er betaling for den pågældende vare såvel som eventuelle standardleverings-omkostninger.

Du kan fortryde et køb ved at:
1. give besked herom til TK-Trading – f.eks. via standardfortrydelsesformularen 
(nævnt i bilag 1 nedenfor), eller
2. nægte at modtage varen.

Reklamation
Du har 2 års reklamationsret på alle varer købt ved TK-Trading, gældende fra modtagelsestidspunktet.
Fejl og mangler ved det købte, som viser sig mere end to år efter modtagelsen,
kan således ikke gøres gældende overfor TK-Trading.
Ønsker du at reklamere, skal du gøre dette inden for rimelig tid efter at du har opdaget den fejl eller mangel, der danner grundlag for din reklamation.

Ansvar
TK-Trading indestår for, at alle varer opfylder kravene til CE-mærkning.
TK-Trading påtager sig ikke noget ansvar udover det, der fremgår af ovennævnte punkter,
 og kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

TK-Trading indgår alle aftaler på dansk og efter dansk ret.
Når du handler på www.TKTrading.dk gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler såvel som reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. primært Købeloven og Forbrugeraftaleloven.

TK-Trading tager forbehold for trykfejl i priser og varebeskrivelser, pris-, moms- og afgiftsændringer, udsolgte eller udgåede varer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

Klager over TK-Trading v/Thomas Kjær, CVR nr. 34108692, Park Allé 14, 6600 Vejen:

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Thomas Kjær. 

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.
Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark.
Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
Opnås der ikke en løsning gennem Center for Klageløsning kan en evt. klage rettes til
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Att.: Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby
Telefon: 4171 5000
Mail: kfst@kfst.dk
www.forbrug.dk

Salgs- og leveringsbetingelser for Erhvervskunder

Følgende salgs- og leveringsbetingelser omfatter alle handler mellem erhvervskunder og TK-Trading,
med mindre andet er skriftligt aftalt.

Priser
Alle priser på www.TKTrading.dk er angivet i danske kroner, og er inklusiv 25% moms.

Betaling
TK-Trading tilbyder følgende betalingsmetoder:
- Kontooverførsel
- MobilePay
- Dankort, VISA/Dankort eller EURO/Mastercard

Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato.
Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.
Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet.
Manglende overholdelse af sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse,
der berettiger sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende,
forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.
Ved for sen betaling opkræves rykkergebyrer mfl. i medfør af inkassoloven.

Sikkerhed
Kontaktoplysninger behandles fortroligt og videregives ikke til tredjepart.
Undtaget er oplysninger som videregives til GLS, Post Nord eller Fragtmand,
i forbindelse med vareforsendelse.

Levering
Leveringstid:
Leveringstiden er 2-3 dage, hvis varen er på lager.
Hvis varen ikke er på lager, er leveringstiden op til 21 dage.
Det fremgår af beskrivelsen for den enkelte vare, hvorvidt denne er på lager.
Med mindre andet er aftalt,
betragtes en udskydelse af leveringen med 3 arbejdsdage som rettidig levering.

Forsendelsesmetode:
TK-Trading tilbyder følgende forsendelsesmetoder:
- Forsendelse ved GLS PakkeShop
- Forsendelse ved Post Danmark
- Forsendelse med Fragtmand etc.

Forsendelsesmetoden vælges i forbindelse med ordrens gennemførelse.
Forsendelse kan alene ske indenfor Danmarks grænser.
Forsendelse udenfor Danmark efter aftale eller kan ses under fanen Bestil for den enkelte ordre.

Risikoens overgang:
Ved alle salg sker risikoovergangen til køber ab TK-Tradings lager.

Vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledning til varen,
følger disse med leverancen fra TK-Trading.
Ønskes yderligere oplysninger og rådgivning fra TK-Trading, er denne af vejledende art.

Returvarer
Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne.
Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer,
at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.
Bestillingsvarer tages IKKE retur.

Mangler og reklamation
Ved levering skal køber foretage en sådan undersøgelse af det solgte,
som ordentlig forretningsbrug kræver.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget,
give TK-Trading meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består.
Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført,
kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter TK-Tradings valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret,
eller købesummen for det solgte vil blive krediteret køber.

Har køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor sælger,
kan køber ikke senere gøre den gældende.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers samtykke fratager sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.
Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

Ansvarsbegrænsning
TK-Trading indestår for, at alle varer opfylder kravene til CE-mærkning.
TK-Trading påtager sig intet ansvar for de forhandlede varer,
og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle indirekte tab eller følgeskader ved brug af disse.

For krav, som vedrører sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser,
er køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab,
og er – uanset årsag og uanset kravets art –
begrænset til det største af følgende to beløb: DKK 10.000,00 eller det beløb,
der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller
direkte forbundet med erstatningskravet.
Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste,
tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader,
der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at
anvende dette, uanset om sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

Force majeure
TK-Trading er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse ligger uden for sælgers kontrol, herunder; krig, oprør, vejrlig og naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel,
produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold,
der ikke kan bebrejdes TK-Trading,
samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører.

Produktansvar
For produktansvar hæfter sælger og/eller er sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar.
Køber skal straks underrette sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber.
I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler,
er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
Bliver sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar,
accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller
sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

Tvister, lovvalg og værneting
Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed,
skal afgøres ved Byretten i Horsens under anvendelse af dansk ret.
Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret,
samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.